▪ Panther
Gründung: 20.02.2018
Jahrgang: 2010/2011
Gruppenstunde: Dienstags, 17:00-18:00 Uhr
Gruppenleiter: Jan 


▪ Flamingos
Gründung: 19.02.2018
Jahrgang: 2010/2011
Gruppenstunde: Montags, 16:30-17:30 Uhr
Gruppenleiter: Francine

▪ Ninjas
Gründung: 10.02.2016
Jahrgang: 2008/2009
Gruppenstunde: mittwochs, 16:30-17:30 Uhr
Gruppenleiter: Justus & Florian

▪ Pandas
Gründung: 12.02.2016
Jahrgang: 2008/2009
Gruppenstunde: freitags, 17:00-18:00 Uhr
Gruppenleiter: Maja & Janina

▪ Chipmunks
Gründung: 30.01.2014
Jahrgang: 2006/2007
Gruppenstunde: donnerstags, 16:45-17:45 Uhr
Gruppenleiter: Juli


▪ Waschbären
Gründung: 28.01.2014
Jahrgang: 2006/2007
Gruppenstunde: dienstags, 18:00-19:00 Uhr
Gruppenleiter: Maxine

▪ Yetis
Gründung: 01.03.2012
Jahrgang: 2004/2005
Gruppenstunde: mittwochs, 17:00-18:00 Uhr
Gruppenleiter: Max

▪ Affenbande
Gründung: 27.02.2012
Jahrgang: 2004/2005
Gruppenstunde: montags, 17:30-18:30 Uhr
Gruppenleiter: Theresa & Caro 


Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
Date : 2020-10-04
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zeltlager 2021 31.07.2021 13:00 275 Tage